KOBİ Vitamin desteklerinden yararlan, maliyetlerinde tasarruf et!

Ticaret hayatının kahramanları KOBİ’lere güç katacak, maliyet kalemlerinde tasarruf etmelerini sağlayacak KOBİ Vitamin desteğimizle KOBİ’lerin yanındayız.
Her koşulda var güçleriyle çalışan, ekonominin çarklarının dönmesi için emek harcayan KOBİ’lere pek çok alanda destek olacak, yüklerini hafifletecek KOBİ Vitamin paketini sunmaktan gurur duyuyoruz.

Şimdi Kayıt Olun

Fırsatlardan Yararlanın

KOBİ Vitamin fırsatlarından yararlanmak için kayıt formunu doldurmalısınız. Ardından kampanya detay sayfalarında belirtilen koşullar dahilinde fırsatlardan yararlanmaya başlayabilirsiniz.
Fırsatlardan yararlanmak için formun bir kez doldurulması yeterlidir. Her kampanyanın kullanım koşulları için kampanya detay sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Yenile
Güvenlik kodunu giriniz

KOBİ Vitamin Fırsatları

KOBİ Vitamin Destek Paketi içerisinde akaryakıttan telekomünikasyona, bankacılıktan sigortaya pek çok alanda sektörün öncü firmaları yer alıyor. İhtiyaçlarınız doğrultusunda seçtiğiniz firmaların sunduğu fırsatlardan yararlanarak maliyet kalemlerinizde tasarruf edebilirsiniz.

Acentelik
Ticaretin kapılarını kendi işinin sahibi olmak isteyen girişimcilere açıyoruz. Güçlü, güvenli ve karlı bir yatırım yapmak isteyenleri MNG Kargo acentesi olmaya davet ediyoruz.
Girişimci Kurye
MNG Kargo girişimci kurye modelimizle saha ekibimizi büyütüyoruz. Girişimci kurye olarak kendi ya da kiralık aracınızla adres başına dağıttınız kargolardan kazanç elde edebilirsiniz.
Online Şube
Tüm müşterilerimizin kargo işlemlerini tek bir platform üzerinden kolayca yapabilmelerini sağlayan “MNG Kargo Online Şube” ile internet kargoculuğu dönemini başlattık.
KOBİ Vitamin desteklerinden yararlan, maliyetlerinde tasarruf et!
Ticaret hayatının kahramanları KOBİ’lere güç katacak, maliyet kalemlerinde tasarruf etmelerini sağlayacak KOBİ Vitamin

Sık Sorulan Sorular

MNG KARGO YURTİÇİ VE YURTDIŞI TAŞIMACILIK A.Ş. MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak MNG Kargo Yurtiçi Ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. (“Şirket” veya “MNG Kargo”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.mngkargo.com.tr/icerik/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi ’de yer alan MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir:
 • Gönderilerin alınması, ilgili kişilere teslim edilmesi ve izlenmesi,
 • Talebinize istinaden ürün ve hizmetlerin sağlanması (lojistik, tedarik zinciri yönetimi, gümrükleme ve aracılık hizmetleri);
 • Ödeme ve tahsilat işlemleri de dahil sözleşme süreçlerinin yürütülmesi;
 • Kargo izleme işlemlerine ilişkin güncellemelerin gönderilmesi ve uygun teslimat seçeneklerinin tarafınıza sunulması;
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin gerekli faaliyetlerin ilgili iş birimleri tarafından yürütülmesi;
 • İnternet sitemiz ve/veya mobil aplikasyonumuzda hesap açmanız ve işlemlerinizi elektronik ortamda gerçekleştirebilmeniz;
 • Yasal yükümlülüklere ve Şirket politikalarına uyulması ile yetkili mercilere gerekli bildirimlerin yapılması;
 • Satış hedeflerinin gerçekleşmesini teminen piyasa araştırmaları yapılması, pazarlama trendlerinin takip edilmesi;
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi;
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi.
b) Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, loyalty kart çıkarılmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi, özel etkinlikler, yarışmalar, çekilişler ve anketlere katılımınızın sağlanması kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, 3. kişilere kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas edeceğiniz; fiziki ortamda şubelerimiz, kargo merkezlerimiz ile elektronik ortamda internet sitemiz, mobil uygulamamız, telefon ve e-posta, kobivitamin.net. web sitesi kanalıyla sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. Açık rıza vermeniz halinde ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması amacıyla toplanmaktadır.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.mngkargo.com.tr/icerik/kisisel-veri-sahibi-basvuru-formu den ulaşabileceğiniz MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kutucuğu işaretleyiniz.